a new chapter
Wim Waelput appointed director of La Loge
Wim Waelput, photo: Tom Callemin

La Loge is pleased to announce the appointment of Wim Waelput as the new director. He will succeed Anne-Claire Schmitz, La Loge’s director since its founding in 2012. Wim Waelput will take up his position in January 2020.  

Wim Waelput (Ghent, 1979) is  the founding director of KIOSK, a venue for contemporary art, affiliated with KASK School of Arts in Ghent. At KIOSK, he has curated numerous solo exhibitions of emerging artists, in addition to duo and group exhibitions. In collaboration with Igor Mocanu, he recently curated Perspectives, currently on view at Bozar, as part of Europalia Romania. 

At KASK School of Arts, he has been the coordinator and curator of the Graduation exhibition. He is member of the acquisition committee of the collection of the Flemish Community. He has been a guest lecturer at various universities and art schools and he has been a member of several juries and advisory boards.  

Wim Waelput: “I look forward to collaborating with the team and board on writing a new chapter for La Loge. A new episode that interprets local concerns in a broader international context, and creates a cultural understanding of our globalized reality and its heterogeneous nature. I wish to facilitate the possibility for an open and unique dialogue between artists, architects, thinkers, the international art world and the local community and audience at large.”

For questions please contact us at info@loge.be

NOUVEAU DIRECTEUR A LA LOGE
 
La Loge est heureuse d’annoncer la désignation de son nouveau directeur, Wim Waelput, qui succède à Anne-Claire Schmitz, directrice de La Loge depuis sa fondation en 2012.
Wim Waelput prendra ses fonctions en janvier 2020.
 
Wim Waelput (Gand, 1979) est directeur de KIOSK, un lieu d’art contemporain associé à l’École supérieure d’art KASK à Gand. Il a réalisé dans ce contexte de nombreuses expositions monographiques avec des artistes émergents, mais aussi des duos et des expositions de groupe. Il a récemment signé avec Igor Mocanu l’exposition Perspectives présentée à Bozar dans le cadre d’Europalia Roumanie.
 
À l’école d’art KASK, il a été coordinateur et curateur de l’exposition de fin d’études des étudiants. Il est membre du comité d’acquisition des œuvres d’art de la collection de la Communauté flamande de Belgique. Il a été conférencier invité dans plusieurs universités et écoles d’art, et membre de divers jurys et comités artistiques.

Wim Waelput : « Je suis impatient de collaborer avec l’équipe et le board de La Loge pour y écrire un nouveau chapitre. Un chapitre qui mette les préoccupations locales en résonnance avec un contexte international élargi, créant ainsi, à travers la culture, une meilleure compréhension culturelle de notre réalité globale et de sa nature hétérogène. Je souhaite faciliter et rendre possible un dialogue ouvert et inédit entre artistes, architectes et penseurs, le monde international de l’art, la communauté locale et le public au sens large. »

NIEUWE DIRECTEUR BIJ LA LOGE

La Loge is verheugd de aanstelling van Wim Waelput aan te kondigen als nieuwe directeur. Hij volgt Anne-Claire Schmitz op, die sinds haar oprichting in 2012 aan het hoofd stond van La Loge. Wim Waelput treedt in januari 2020 in dienst. 

Wim Waelput (Gent, 1979) is de directeur van KIOSK, een presentatieplek verbonden aan de KASK School of Art in Gent. In KIOSK heeft hij tal van solotentoonstellingen met opkomende kunstenaars geproduceerd, evenals duo-en groepstentoonstellingen.

Recentelijk cureerde hij in samenwerking met Igor Mocanu de tentoonstelling Perspectives in Bozar als onderdeel van Europalia Roemenië. Bij KASK School of Arts was hij de coördinator en curator van de afstudeertentoonstellingen. Hij is lid van het aankoopcomité van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Hij was gastdocent aan verschillende universiteiten en kunstacademies en lid van verschillende jury's en adviesraden.

Wim Waelput: "Ik kijk ernaar uit om samen met het team en het bestuur van La Loge een nieuw hoofdstuk te schrijven. Een hoofdstuk dat lokale belangen in resonantie brengt met een bredere internationale context, waardoor via cultuur een beter cultureel begrip van onze mondiale realiteit en haar heterogene aard wordt gecreëerd. Ik wil een open en unieke dialoog mogelijk makentussen kunstenaars, architecten en denkers, de internationale kunstwereld, de lokale gemeenschap en het grote publiek."