arrow_back

A Common Breath on-site

camera_alt 10.03-03.04.21

Programme

attach_file 10.03–03.04.21

Deel 1: Foreground

videocam 10.03.21, 19:00

Moune Ô

camera_alt 10.03.21, 19:00

Deel II: Territories

videocam 17.03.21, 19:00

Day in A Life

camera_alt

Surviving New Land

camera_alt 18.03-20.03.21

Journey to a Land Otherwise Known

camera_alt 18.03-20.03.2

Deel III: Resistance

videocam 24.03.21, 19:00

Who's Afraid of Ideology, I & II

camera_alt 24.03.21, 19:00

Pawòl sé van

text_fields 25.03-27.03.21

Deel IV: A Possible Toolkit

videocam 31.03.21, 19:00

Deel III: Resistance

ONLINE EN LIVE EVENEMENT

PROGRAMMA

24.03.21, 19:00

Live online Performances van Samira Saleh.

Vertoning van Who’s Afraid of Ideology (delen I en II) (2017-19) van Marwa Arsanios, en een gesprek tussen Marwa Arsanios en Myriam Bahaffou.

Dit derde deel met de titel Resistance focust op taal, collectieve verantwoordelijkheid en zelfbeheer. In haar slam-poëzie performance onderzoekt Samira Saleh het snijpunt van verschillende soorten strijd – die rond gender en feminisme, en de parallellen daarvan met de strijd rond klimaatsverandering. Ze brengt verhalen over machtsverhoudingen op het vlak van gender en op het vlak van ecologie.

In haar project Who’s Afraid of Ideology (2017-2019) focust Marwa Arsanios op de strijd van vrouwen die het recht op land en op een harmonieuze relatie met de natuur opeisen in precaire oorlogsomstandigheden of in situaties waarin de democratie in gevaar is. In de twee eerste luiken van haar trilogie, opgenomen in Syrië en Libanon, komen meerdere voorbeelden van eco-feministische groepen aan bod, zoals de Koerdische autonome guerrillastrijdsters van het dorp Jinwar (Rojava, Noord-Syrië), en een coöperatieve in de vlakte van Beqaa (Libanon). Het zoeken naar autonome manieren om te overleven leidt tot een nieuwe relatie met het milieu. Marwa Arsanios staat stil bij de allianties die in deze vrouwengemeenschappen zijn gesmeed en bij het ecologische paradigma, en stelt vragen over de traditionele zorgende rol van de vrouw, over kennisoverdracht en over de oorsprong van de problemen waar deze vrouwen die de oorlog meemaakten, nu mee geconfronteerd worden en waarvoor ze oplossingen moeten zoeken.

Biografieën

Marwa Arsanios is een Libanese kunstenares, cineaste en wetenschapster die onderzoek verricht naar de politiek van het midden van de 20ste eeuw, met vooral aandacht voor genderrelaties, stedenbouw en industrialisering. Voor dit onderzoek geeft ze de voorkeur aan interdisciplinaire samenwerkingen. Dit resulteert in installaties van archieven, teksten, films en performances waarin ze hedendaagse politiek-maatschappelijke kwesties in het Midden-Oosten in een historisch perspectief plaatst. In haar recente projecten heeft ze vooral aandacht voor kwesties rond ecologie, feminisme, sociale organisatie, natievorming, oorlog en economische ongelijkheid. Ze behaalde een master aan de University of the Arts in Londen en werkte als creatief onderzoekster aan de Jan Van Eyck Academie in Maastricht. In 2007 was ze medeoprichtster van het onderzoeksproject 98Weeks. Haar werk kent internationale weerklank en werd onder meer getoond in de Kunsthalle Wien (2020), het Beirut Art Center (2017), het Hammer Museum, Los Angeles (2016) en in Witte de With, Rotterdam (2016).

Myriam Bahaffou is een Franse feministische activiste en bereidt een proefschrift voor in feministische filosofie en genderstudies. In haar werk nodigt ze ons uit om het huidige reguliere discours over ecologie te overstijgen en nieuwe wegen te ontwikkelen die resoluut politiek, dekoloniaal en veelsoortig zijn. Ze heeft vooral interesse in de band tussen mens en en dier en de sociale relaties die hieruit voortkomen. In 2019 richtte ze het ecofeministische collectief Voix Déterres op waarmee ze een meer multidisciplinaire visie op het ecofeminisme in Frankrijk wil bevorderen.

Samira Saleh is een in België gevestigde woordkunstenares en organisator. Ze studeerde onderwijswetenschappen en groeide op met drie verschillende achtergronden – een Egyptische thuissituatie, in een overwegend Marokkaanse omgeving in een Vlaamse stad. Haar artistieke taal is direct, ongefilterd en compromisloos. Ze vertaalt wat ze ziet en ervaart als vrouw van kleur in onze samenleving. Als lid van het Adviescommissie Auteurslezingen van Literatuur Vlaanderen, start Samira in 2021 een artistiek onderzoek rond Arabisch feminisme in storytelling in Noord-Afrika en de diaspora. Ze doceerde woordkunst aan de LUCA School of Arts en trad op in Birmingham, Belgrado. Londen en Cairo op festivals als Tashweesh Festival, Shubbak Festival en Apple’s and Snakes Hit The Ode. Als coördinator is ze ook actief voor Mama’s Open Mic, een platform voor woordkunst in België.

Foto: Who's Afraid of Ideology, Part 1 & 2, Marwa Arsanios, 2017-2019, Courtesy of the artist and mor charpentier, Paris.